Chefsutveckling, coaching, handledning, psykoterapi och utbildning

Tid över för att utveckla ditt personliga ledarskap i Corona tider

Vi har möjlighet i dessa Corona tider att ta in den ensamma ledaren som är i ett nedåtgående
dilemma. Nu kan erbjudas tid till ett individuellt coachande samtal, utifrån eget behov av en
ledarskapsutveckling. Ett personligt sådant.

Även små grupper som önskar erbjudes gå igenom just sina funderingar, vilka som framåt kommer bli
avgörande för dig. Hur hantera sin och medarbetarnas behov bäst. Utgående ifrån ens personliga
ledarstil. Ni erbjuds erhålla en möjlighet med fördjupad coaching. Vi följer myndigheters gällande
riktlinjer, vilket kan förändras över tid.

Coaching enskilt eller i grupp, beroende på vad som önskas. Några nyckelmeningar för dig med
ledande befattning med styrning gentemot andra. Arbetsledare, mellanchef ända upp till VD nivå.
Coaching blir inriktat mot just vad du/ni söker. Marknaden vill veta. Hur då få till snabb uppstart efter
Corona kommer att avklinga. När affärslivet handeln kommer igång är du beredd. Är just din
verksamhet lokalt ända upp till global nivå. Då är det bra ha med sig just sin egen personliga
ledarskapsutveckling uppdaterat. Passa på gör detta nu, när din egen kapacitet kanhända ligger
något vilande. Tiden finns ju nu. Du själv och ditt verksamma företag avgör detta. Passa på använd
din tid väl såsom till att se just ditt behov.

Här några nyckelmeningar att fundera över:

 1. Vilka kan ge dig en viss ledning inför de egna beslut som behöver tas. Skapa din egen tankekarta.
 2. Finna just din egen väg till lösning.
 3. Genom att använda sig av "det bästa" från basmetoderna (utifrån individens behov av stöd.
 4. Hur situationen ser ut och vilka ambitionerna är, får man en effektiv coaching anpassat till individen. Coachen använder sunt förnuft och kommer fram till sin egen metod.
 5. Coachen har idealiskt sett översikt kring många möjligheter och låter sig inspireras av flera olika metoder.
 6. Hur hantera svåra samtal.
 7. Se vad som sker förstå skillnaden mellan form och innehåll.
 8. Se möjligheter och inte bli nedstämd. Balansera mellan arbete och egen fri tid.
 9. Vill du genomföra en process som långsiktigt ställer krav på dig som individ, du erhåller stöd.
 10. Kartlägg vad som behövs, framåtriktat. Allt tar sin tid och det är en process utan slut. Bara att återanvända tidigare erfarenheter är bra att ha med sig, formulera ned detta.

Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB går nu in på det tjugoförsta verksamhetsåret. Vi ge dig verktygen för att du och din verksamhet ska utvecklas. Vi erbjuder coaching, handledning, psykoterapi och utbildning. För dig som vill utvecklas i ditt ledarskap erbjuder vi chefsutveckling, chefscoaching och ledarskapsutbildning.

Vi har verksamhet i Västerås och Stockholm samt över större delen av landet genom uppdragsverksamhet. Psykoterapimottagning finns Västerås, Örebro, Enköping och Stockholm. Därutöver har vi vårdavtal med landstingen Region Uppsala, Region Örebro län och Landstinget Dalarna.

Nyheter är att vi nu också kan erbjuda rehabiliteringsstöd. Vi är också anslutna till Min Friskvård.

Hélène Stolt är konsult i företaget sedan 1999. Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och beteendevetare samt specialist på psykosoicala arbetsmiljöfrågor.

Besök gärna Chefsbloggen - Bloggen om ledarskap och mycket annat.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor om vår verksamhet.

  Förstå att varje individs behov är det som är det viktiga och tillgodose just ditt behov. Gör en karta,
  som du kan navigera dig efter in i framtiden. Du har med dig din egen historia du vet var du befinner
  dig idag och använd din kunskap att se in i framtiden. Coaching är då en möjlig väg.
  Passa på att använda din tid.  Nyheter!


  2020-11-14 Många chefer känner obehag att gå till jobbet

  Läs mer

  2020-10-30 Mår du dåligt av att jobba på distans?

  Läs mer

  2020-10-18 ​Chefsutveckling i Coronatider

  Läs mer

  Fler nyheter