Trygghetsfonden

Trygghetsfonden

Om din arbetsgivare har betalat in premier till Trygghetsfonden har du rätt till gratis jobbcoachning via TSL-systemet. Målet för TSL:s omställningsstöd är att den uppsagde ska få ett nytt jobb eller starta eget och att detta ska ske med minsta möjliga tid i arbetslöshet, i bästa fall utan tid i arbetslöshet. Du väljer själv vilken leverantör du väljer.

Om du är uppsagd kan du kontakta oss för jobbcoachning hos oss. Vi har lång erfarenhet av jobbcoachning med bra resultat. 64,1 % av de som har deltagit i jobbcoachning hos oss genom Arbetsförmedlingen har gått ut i jobb eller påbörjat utbildning. Vill du ha jobbcoachning hos oss kan du kontakta för ytterligare information.

Om du befinner dig i personlig kris efter att ha lämnat företaget, kan du söka ekonomiskt bidrag till samtalsstöd. Samtalsstöd utges endast när du befinner dig i den akuta krisfasen och inte som långsiktigt stöd. Bidrag utges tidigast från beviljandedatum. Inga bidrag utges retroaktivt.

För att kunna söka bidrag från Trygghetsfonden måste du vara anmäld av arbetsgivaren. Du måste också själv ha skickat in registrering/ansökan till Trygghetsfonden. Trygghetsfondens bidrag ska vara ett stöd under arbetslösheten i övergång till nytt arbete. Bidrag till samtalsstöd utges i maximalt 10 timmar.

Kontakta först oss för att få utlåtande och offert. Ronnie Engvall, 070-348 45 09. Därefter ska du skicka in ansökan till Trygghetsfonden