Utbildningsterapi

Utbildningsterapi i Västerås

Är du studerande och behöver utildningsterapi? Det kan för många bli en hög kostad.

Vi samarbetar med utbildningsanordnarna och om du studerar och behöverutbildningsterapi kan du få detta hos mig till reducerad kostnad. Jag erbjuder utbildningsterapi till dig som går grundläggande utbildning i psykoterapi, psykoterapeutprogrammet, ST-utbildning för läkare eller annan utbildning där du behöver genomgå utbildningsterapi.

Det är viktigt att kunna skilja på din egen och patientens verklighet och problematik. Hur dina egna reaktioner och bemötande påverkar andra. Att vidareutveckla självkännedom och empatisk förmåga. Detta arbetar du med under utbildningsterapin. Du kan förslagsvis föra dagbok med reflektioner kring psykoterapiprocessen vid varje tillfälle.


Du är välkommen att kontakta Hélène Stolt, leg. psykoterapeut, socionom, för ytterligare information.


Villkor för våra tjänster