Nyheter

2016-03-30 Avtal med försäkringsbolaget EURO ACCIDENT Försäkring + Hälsa

Läs mer

2016-03-02 Avtal med Region Örebro läns landsting

Hélène Stolt leg. psykoterapeut socionom har den 2 mars -16 tecknat avtal med Region Örebro läns landsting om att utföra patientterapier inom lagen för LOV.

Läs mer