Nyheter

2016-10-24 Samtalsstöd genom Trygghetsfonden

Om du befinner dig i personlig kris efter att ha lämnat företaget, kan du söka ekonomiskt bidrag till samtalsstöd. Samtalsstöd utges endast när du befinner dig i den akuta krisfasen och inte som långsiktigt stöd

Läs mer