Ledarskapsutbildning 9/11 - 15/12

Tredagars Ledarskapsutbildningar: Torsdag-fredag 9-10/11 samt fredag 15/12