Europeiska socialfonden

Kommissionen har godkänt Socialfondsprogrammet för 2014-2020. Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb. Läs mer om Socialfondsprogrammet för 2014-2020 om målgrupper och vilka som kan söka bidrag. Svenska ESF-rådet