Med anledning av coronaviruset, covid-19

ställs samtliga utbildningar in t.o.m. maj månad år 2020. Vi återkommer med uppdaterad ytterligare information senare.