Nytt företagsnamn

Vi har bytt företagsnamn till Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB. Ändringen av namnet innbär inga förändringar i verksamheten. Dock kan viss information på hemsidan, broschyrer, faktablad m.m. ha kvar tidigare företagsnamn, Ledarskapsutveckling i Norden AB, tills dess vi hinner uppdatera all information. Kontaktuppgifter, organisationsnummer m.m. är oförändrade som tidigare.