Sekretesspolicy/GDPR/Cookies

Sekretesspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi följer kraven i EU:s dataskyddsförordning. De personuppgifter som lämnas till oss används inte till mer än vad som är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja våra uppgifter mot kund. Det kan till exempel vara att vi behöver lagra personuppgifter för fakturor och fakturaunderlag. Det kan också vara uppgifter som vi behöver lagra enligt lagstadgade krav, till exempel journalföring vid psykoterapi. Vid handledning eller coachning förs inga journaler. Däremot kan vi föra minnesanteckningar som stöd för dig som kund. Det kan också vara uppgifter som inkommer per post eller e-post. Vi sparar endast uppgifter så länge det behövs för att kunna fullfölja våra uppgifter mot dig som kund. Ibland måste vi spara uppgifter längre om lagstiftning ställer krav på det (till exempel journaler, bokföring med mera).

När det gäller upphandlade tjänster hos kommun, landsting, stat, organisationer och företag följer vi dessutom de krav som respektive myndighet eller företag ställer på oss som leverantör.

Genom att du genomgår avtal med oss eller att du är kund eller patient hos oss samtycker du till att vi lagrar personuppifter enligt ovan.

Personuppgiftsansvarig är Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB och KLAFI Hélène Stolt AB.

Vill du veta mer om den nya Dataskyddsförordningen GDPR besök www.datainspektionen.se.

Webbplatsen

Cookies (kakor)

Denna webbplats använder cookies (kakor) för att fungera på bästa sätt för dig. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder dem. Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. För ytterligare information besök pts.se.

Virus

Vi scannar alla sidor/dokument mot virus innan vi lägger ut det på Internet.

Upphovsrätt

Allt innehåll som du finner på webbplatsen (inklusive material som du kan ladda ner) tillhör (copyright) Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB. Bilder kan också vara genrebilder som har köpts in med utnyttjanderätt för oss. En del bilder kan också vara bilder som får användas fritt. Du får fritt ladda ned material från webbplatsen för enskilt bruk. Enligt upphovsrättens regler får du även citera oss om du anger källa. Önskar du använda text eller bilder utöver citaträtten kan du kontakta webmaster@ledarskapsutveckling.eu för överenskommelse. Upphovsrätten gäller också tryckt material.

Länkar

I de fall vi hänvisar till andra webbplatser (länkar) öppnas dessa i nytt fönster/flik för att du som användare enkelt ska hitta tillbaka till webbplatsen. Hänvisning till andra webbplatser är enbart avsedd som en tjänst till användaren. Vi frånsäger oss allt ansvar för innehållet på länkade webbplatser. Vill du veta om länkade webbplatser använder cookies (kakor) söker du information på den webbplatsen. Gällande upphovsrätt hos länkade webbplatser hänvisas du till att söka information hos respektive webbplats.

Chefsbloggen

För information om cookies på Chefsbloggen hänvisas till www.chefen.info.

Övrigt

Materialet på denna webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Vi förbehåller oss rätten till eventuella felskrivningar/ej uppdaterade sidor eller sidor på webbplatsen som inte längre är aktuella.

Teknik

Vid frågor om webbplatsen och tekniska frågor kontakta webbansvarig webmaster@ledarskapsutveckling.eu.

Texten är uppdaterad 2018-09-15