Är du spelberoende?

Problem med spel om pengar är en folkhälsofråga som kan skada relationer, ekonomi och hälsa. Problemen drabbar dem som spelar för mycket, men också deras familjer, vänner och samhället i stort. Psykoterapi som som behandling hjälper många med spelberoende. Läs mer på Chefsbloggen.