Nyheter

2018-01-21 Vårdavtal Landstinget Dalarna

Läs mer

2018-01-19 Vinterdepression

Läs mer

2018-01-07 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

2017-04-30 Rehabiliteringsstöd

Läs mer

2017-04-17 Villkor uppdaterade

Läs mer

2017-02-17 Min friskvård

Genom Min Friskvårds tjänster erbjuder din arbetsgivare dig ett enkelt och flexibelt sätt att ta hand om dig.

Läs mer

2017-01-09 Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer

2017-01-08 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

2016-10-24 Samtalsstöd genom Trygghetsfonden

Om du befinner dig i personlig kris efter att ha lämnat företaget, kan du söka ekonomiskt bidrag till samtalsstöd. Samtalsstöd utges endast när du befinner dig i den akuta krisfasen och inte som långsiktigt stöd

Läs mer

2016-03-30 Avtal med försäkringsbolaget EURO ACCIDENT Försäkring + Hälsa

Läs mer