Nyheter

2017-04-30 Rehabiliteringsstöd

Läs mer

2017-04-17 Villkor uppdaterade

Läs mer

2017-02-17 Min friskvård

Genom Min Friskvårds tjänster erbjuder din arbetsgivare dig ett enkelt och flexibelt sätt att ta hand om dig.

Läs mer

2017-01-09 Rehabiliteringsstöd

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning för hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer

2017-01-08 Patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

2016-10-24 Samtalsstöd genom Trygghetsfonden

Om du befinner dig i personlig kris efter att ha lämnat företaget, kan du söka ekonomiskt bidrag till samtalsstöd. Samtalsstöd utges endast när du befinner dig i den akuta krisfasen och inte som långsiktigt stöd

Läs mer

2016-03-30 Avtal med försäkringsbolaget EURO ACCIDENT Försäkring + Hälsa

Läs mer

2016-03-02 Avtal med Region Örebro läns landsting

Hélène Stolt leg. psykoterapeut socionom har den 2 mars -16 tecknat avtal med Region Örebro läns landsting om att utföra patientterapier inom lagen för LOV.

Läs mer

2015-07-05 Ny bok: Psykoterapeutens guide till chefen kan nu köpas.

I Psykoterapeutens guide till chefen delar författaren med sig av sina erfarenheter på ett språk som gör att alla kan ta till sig innehållet. Den vänder sig inte bara till chefer och ledare, utan till alla som är intresserade av ledarskapsfrågor och vill utveckla sig själva.

Läs mer

2015-03-07 Europeiska socialfonden

Kommissionen har godkänt Socialfondsprogrammet för 2014-2020.

Läs mer